Nauczyciel - Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie do serwisu:
Aby uzyskać dostęp do moodle należy zresetować hasło klikając tu: Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?
Następnie wpisać swój adres email którego używamy w e-dzienniku. Po kliknięciu przycisku wyszukaj na wpisany email zostanie wysłana wiadomość do zresetowania hasła. Należy utworzyć nowe hasło i je zapamiętać. W trakcie tworzenia nowego hasła wyświetli się też login /  nazwa użytkownika który będzie używany do późniejszego logowania się w moodle.
Last modified: Thursday, 19 March 2020, 6:42 PM