Kurs przeznaczony dla uczniów klasy II g podsumowujący kwalifikację A.30