Zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych klasa 1b TPS