Zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych

grupa Kulig klasa 1B p