Pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych klasa III TPS