Zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych

Klasa II BSM