Zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych I bp - grupa Daniel Osuch