Quiz z mikroskopii dla słuchaczy ATM

  1. Czy obraz widziany w mikroskopie jest?

a. pomniejszony

b. naturalny

c. powiększony

2. Czy mikroskop wspomaga ludzki wzrok?

a. tak

b. nie

c. tak ale w bardzo małym stopniu

3. Badaną próbkę ustawia się na:

a. półce mikroskopu

b. tubusie mikroskopu

c. stoliku mikroskopu

4. Powiększenie mikroskopu t:

a. pomnożenie powiększenia okularu i obiektywu

b. odjęcie powiększenia okularu i obiektywu

c. dodanie powiększenia okularu i obiektywu

5. Czy badania mikroskopowe mogą być rejestrowane poprzez wykorzystanie kamery lub aparatu fotograficznego?

a. tak

b. nie

c. tak jeśli kamera lub aparat będą posiadały własne źródło światła.

6. Czy za pomocą mikroskopów możemy dokonywać pomiarów np. długości, szerokości próbek?

a. tak

b. nie.

7. Precyzyjne ustawienie próbki odbywa się za pomocą:

a. ręcznego jej ustawienia na stoliku mikroskopu

b. użycia pokrętła makrometrycznego

c. użycia pokrętła mikrometrycznego