Kurs dla wszystkich uczniów klas technikum . Kurs stanowi wsparcie dla procesu dydaktycznego podczas kształcenia i samokształcenia ucznia. Zapraszam