Kurs przeznaczony dla tegorocznych klas IV przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki