Pomoce dydaktyczne (sprawozdania, materiały do nauki) dotyczące zajęć Pracowni Diagnozowania Podzespołów i Zespołów Pojazdów Samochodowych