Kurs przeznaczony dla uczniów klas 4, w szczególności przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Kurs przeznaczony dla uczniów klas 4, w szczególności przygotowujących się do egzaminu maturalnego.